Mafia - >

Kliknite prosím!
Toplist: FunZone - Vsetko na mobil !

Korene slova

Je veľa vysvetlení, ako vzniklo slovo "MAFIA". Sezbíral som pre vás všetok Materál z internetu a budem sa vám snažiť vysvetliť, ako asi toto slovo vzniklo. Niekto tvrdí, že za francúzskej okupácie na Sicílii v roku 1282 bola znásilně dievča vo svadobný deň. Jej matka potom vybehla na ulicu a začala vyřvávat: "ma fia". Čo v preklade znamená "moja dcéra". Iní zase tvrdia, že slovo "MAFIA" pochádza zo starého sicílske prídavného mena "mafiusu", ktoré má korene v arabskom "mahjas". V preklade naznačujúci, niečo ako agresívne, chvástavý, či vychloubavý. Je ale viac možností, ako označenie "MAFIA" vzniklo. Napr. zo slova "maffia", ktoré v talianskom dialekt znamenalo chudoba, bieda a núdze. V starej toskánštině tiež existovalo slovo "malfusso", čo znamelo neveriaci, alebo aj zločinec. Existuje aj populárny výklad, ktorý hovorí, že slovo "MAFIA" je spojenie prvých písmen z vety "Morte alla Francia, Italia avanti!", Čo vo voľnom preklade znamená: "Zabite všetky Francúza, Taliansko vpred!" A pochádza z obdobia, keď bola časť Taliansko pod francúzskou nadvládou. Vylúčené, tiež nie je, že pôvod slova pochádza podľa rovnomenných jaskyniach u Trafani.

 
Copyright © 2009 X-Pa3k (Zákaz kopírovania)
TOPlist